Bezoek provincieraadsleden aan het proefcentrum Kruishoutem

De organisatie van het toegepast wetenschappelijk onderzoek is een kerntaak van de provincies. In samenspraak met de andere Vlaamse provincies ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen onderzoek in de sierteelt (te Destelbergen), de groenteteelt onder beschutting en in openlucht en de aardappelteelt (beide te Kruishoutem). Ook het onderzoek naar de biologische teeltwijze van groenten onder beschutting komt hier aan bod. Daarnaast bekleedt het centrum een unieke positie inzake te smaakonderzoek en is het de vestigingsplaats voor het Waterportaal, een adviesdienst voor integraal waterbeheer op bedrijfsniveau. Om een duidelijker beeld te hebben van deze praktijkwerking bezoeken de provincieraadsleden het proefcentrum.

https://vimeo.com/132814878