Invasieve soorten

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde op woensdag 31 mei in Gent een praktijkdag met workshops over invasieve exoten. In onze streken treffen we steeds meer uitheemse planten en dieren aan. Sommige van die exoten gedragen zich invasief. Ze verspreiden zich zo snel en massaal dat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, ecologische en economische schade veroorzaken en zelfs problemen kunnen geven voor de volksgezondheid. Tijdens 10 workshops gaven experten uitleg over invasieve exoten en hoe ze te bestrijden.