Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven … werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.  We willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug dringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast streeft de Provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie – zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit – maximaal worden getemperd.

https://vimeo.com/146747130