Landschapsbeleving

Ondanks de vele landschappelijke troeven zijn de Vlaamse Ardennen bij de recreant en toerist weinig gekend. Dat komt de rust en gezelligheid van het landschap ten goede, maar onbekend maakt ook onbemind. Daarom is een project gestart dat de belevingswaarde van het landschap versterkt. Het wil de elementen die het landschap vormen, zichtbaarder en belevingsvoller maken. Dat gebeurt door de installatie van diverse voorzieningen die de gebiedsbezoeker langsheen de talrijke natuurlijke en landschappelijke bezienswaardigheden (be)geleiden.