Natuurrijke landbouw op de Huysmanhoeve

Het provinciaal streekcentrum de Huysmanhoeve is in de eerste plaats een bezoekerscentrum, en in die functie wil het evolueren naar een voorbeeld, een ‘uithangbord’ inzake milieubewustzijn en duurzaam beheer.  Naast de fysieke aanpassingen op de hoeve, wil Plattelandscentrum vzw (als uitbater in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen) op de hoeve werk maken van de bewustmaking van het belang van de korte keten, ontwikkeling van een gevarieerd beheer, en tevens het aspect milieubewustzijn vertalen in educatie, vorming en communicatie. Voor de ontwikkeling hiervan staan de ‘kringlopen’ binnen landbouw model.

https://vimeo.com/135554047