Preventietips rattenschade

Bruine en zwarte ratten veroorzaken knaagschade maar zorgen soms ook voor hygiënische problemen. RATO vzw geeft enkele tips om de schade te beperken. De beste bestrijdingsmethode is een actieve preventie: voorkom dat ratten voedsel, beschutting en water vinden.