Stroatluuebers: we verstoan malkander int Meetjesland

Veel dialecten in plattelandsregio’s bevinden zich in de gevarenzone en dreigen te verdwijnen door factoren zoals plattelandsvlucht, schoolgaande jeugd die naar steden trekt en nieuwe inwoners.

Op vraag van de Meetjeslandse cultuur- en jeugddiensten wil COMEET  een regionaal project uitwerken rond het verzamelen en ontsluiten van het lokale dialecterfgoed. De ontsluiting gebeurt via verschillende digitale tools en op creatieve wijze op publieke plaatsen door jongeren. Deze jongeren ontmoeten ook de oudere generatie die beter vertrouwd is met dialect.

Met dit project wordt de bewustwording rond dialecterfgoed vergroot en worden Meetjeslanders dichter bij elkaar en het Meetjesland gebracht.

In het kader van dit project werd het mooiste dialectwoord gekozen.

https://vimeo.com/118244317