Tentoonstelling ‘Twee koeien en een half paard’

Vanaf 1960 maakte de Vlaamse landbouw een ommezwaai naar mechanisering, schaalvergroting en specialisatie. Voordien leefden veel boerenfamilies van twee koeien, een paard, een varken, wat kippen en enkele hectaren land met graan, aardappelen, bieten en rapen. Was hard werk voldoende om de boerderij leefbaar te houden en hoe was het leven op de boerderij?

‘Twee koeien en een half paard’ verzamelt herkenbare verhalen, foto’s en collectiestukken van het Stadsmuseum en Lokerse landbouwers. De tentoonstelling loopt tot 16 april 2017 in het Stadsmuseum Lokeren en de toegang is gratis.