Toelichting bij het beleid Landbouw en Platteland 2016

Als provincie vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een economisch sterke en diverse en duurzame land- en tuinbouwsector die kwaliteitsvolle voeding en sierteeltproducten aflevert én daarenboven functioneert in harmonie met andere functies op het platteland.

We bundelen onze acties onder vijf centrale doelstellingen:
- Duurzame land- en tuinbouw versterken
- Bijdragen aan een competitief agrocomplex
- Een leefbaar en beleefbaar platteland uitbouwen
- Betrokkenheid bij landbouw en platteland verhogen
- Overlastbezorgers indijken