Voedsaam: toegankelijke hulpverlening voor mensen in armoede

Dagelijks gaan grote hoeveelheden voedsel verloren die nog perfect geconsumeerd kunnen worden. Een samenwerking tussen het aanbod en de vraag werd verenigd binnen het project VoedSaam. Dankzij dit LEADER-project kan VoedSaam vzw de noodzakelijke inhoudelijke en logistieke steun geven aan de lokale welzijnsorganisaties en vzw’s in de plattelandsgemeenten.